יום שישי, 25 ביוני 2010

למידה שיתופית

שיר קיץ / רימונה די - נור

שוב גגות נמסו בשרב

שוב זורמת שמש על הגב

שוב מתמתח הערב

חם ואדיש שוב מחכה יום ללילה ולילה לבוקר.


ושוב חזרה לשגרת הכתיבה.


רגע לפני היציאה לחופשה והפרידה שלי מהכיתה, צריך ללמד את נושא "הקיץ", אז החלטתי שהפעם הילדים ילמדו את הנושא בקבוצות עניין, יכינו מצגת וישתפו את שאר התלמידים בתוצרים ובתהליך. אם אני לא "טועה" קוראים לזה למידה שיתופית.

למידה שיתופית על פי הגדרת אברום רותם היא למידה אקטיבית המשקפת את האינטראקציה בין הלומדים כחלק מתהליך הלמידה. או במילים אחרות פעילות לימודית המתבצעת באמצעות קשרי גומלין בין עמיתים לצורך הבניית ידע.

כדי שהלמידה השיתופית תהיה יעילה ומוצלחת חשוב שהמטלה הלימודית תהיה מלווה בהוראות ברורות, החלוקה תהיה לקבוצות הטרוגניות, גדרת לוחות זמנים ברורים המאפשרים ללומדים זמן מספיק לביצוע המטלות.

על פי עקרונות אלה פעלתי ללימוד נושא הקיץ. הפעילות נערכה בשלבים כבשכל שלב הוברר לתלמידים מה המשימה ומשך הזמן המקסימלי להשלמת כל משימה. כל קבוצה שהשלימה את המשימה יכלה לעבור למשימה הבאה.

השלב הראשון של לימוד נושא הקיץ היה במליאה: תחילה העלנו מתוך הזיכרון מילים הקשורות לקיץ (ידע קודם), לאחר מכן מצאנו קשרים בין המילים (מיפוי מושגים), לכל קבוצת מילים נתנו שם (תהליך של פירוט והכללה).

הנושאים שקבלנו היו: מזג אויר (שרב), כללי התנהגות בים או בבריכה, כללי התנהגות בשמש, פרות קיץ (אבטיח, מלון), צמחי קיץ (קיפודן,) בעלי חיים (נחש).

השלב שני התלמידים התחלקו לקבוצות קטנות של 2 עד 3 לפי הנושא האישי שכל ילד בחר, השתדלתי שהקבוצות תהינה הטרוגניות: כל קבוצה בחרה נושא ונתבקשה לחפש חומרים במקורות מידע אינטרנטיים. חיפוש החמרים היה משימה לבית התלמידים נפגשו אחר הצהרים וחיפשו חומרים. הזמן שניתן לצורך כך שבוע.

השלב השלישי של הלמידה היה הכנת שקפים למצגת. הפעילות התבצעה בכיתה כל קבוצה התבקשה להכין 6-7 שקפים.

התלמידים עבדו על הכנת השקפים במשך יומיים במסגרת שיעורי כישורי שפה.

השלב הרביעי הכנת המצגות: הפעילות התבצעה בחדר המחשבים פעמיים בשבוע במשך שבועיים קבוצה מול מחשב.חלוקת העבודה נעשתה ע"י התלמידים, "תורות" אחד מקריא ואחד כותב, או אחד כותב ואחד עושה את ההנפשות, בחירת התמונות נעשתה במשותף ובהסכמה.

השלב הרביעי כל קבוצה הציגה את המצגת שלה וסיפרה על תהליך העבודה. לצורך כך נדרשו שני מפגשים בחדר המחשבים.

השלב החמישי שיחת משוב במליאה בה התייחסנו לנושאים הבאים: איך היתה חלוקת העבודה, אילו בעיות התעוררו, כיצד פתרתם את חילוקי הדעות, מה היתה התרומה שלכל אחד מחברי הצוות לפעילות, מה למדתי על עצמי, מה למדתי על שותפי למשימה, האם אתם מעדיפים לעבוד לבד או בצוות.

במהלך כל הפעילות לוויתי את הקבוצות התפקיד שלי היה לכוון את התלמידים, לבחון ביחד איתם את מקורות המידע, להקשיב ולייעץ, לדאוג שחדר המחשבים יהיה פנוי,לאפשר לתלמידים זמן לביצוע המשימה.

מטרות הלמידה השיתופית מתפרשות על פני כמה תחומים כמו: חיזוק הישגי התלמידים, עזרה לתלמידים חלשים, שיפור יחסים חברתיים, פיתוח אחריות פנימית.

מחקרים מראים שבעקבות הפעלת תהליכי הוראה ולמידה שיתופיים ההשגים אקדמיים גבוהים ורמת החשיבה הקוגנטיבית של התלמידים השתפרה.

מחקרים אחרים, שבדקו את התרומה של ההוראה והלמידה השיתופית על תלמידים מלמדים על העמקת התקשורת בין הפרטים או בין קבוצות יריבות, העלאת האמון ההדדי בין החברים, תגבור ההתנהגויות של עזרה הדדית, מוטיבציה ונכונות למאמצים, העלאת רמת המקובלות בכיתה והתקדמות בחשיבה הפרו - חברתית.

התובנות שלי : אני מלמדת בכיתה שבה יש לא מעט תלמידים בעלי יכולות לימודיות גבוהות ובעלי אגו גבוה, תחרותיות וחוסר פירגון מאפיינים מאוד בעיקר את הבנים בכיתתי ולמרות שבמשך כל השנים שבהן חינכתי אותם לא הצלחתי שפר את מערכות היחסים בכיתה. אני מאמינה מאוד בלמידה שיתופית ובתרומתה לפרט ולחברה ואני מרבה לתת משימות הדורשות שיתוף פעולה ברמה כזו או אחרת במהלך כל הלמידה. דוגמה נוספת לאינטראקציות של שיתופיות מושלבת מחשב באה לידי ביטוי במשחק שבעת המינים.

התרומה בשיפור ההישגים האקדמיים ורמת החשיבה של התלמידים היתה גבוהה ורמת ההישגים הלימודיים עלתה. אך בניגוד לנאמר במחקרים, רמת השיתופיות הפירגון והלמידה באו לידי ביטוי רק בעת ביצוע המשימה ולא תרמו לחיזוק הקשרים החברתיים בסיטואציות אחרות. ואני תוהה האם זה בגלל גילם הצעיר שעדיין לא הפנימי את המיומנויות החברתיות או שזה הרכב כזה של תלמידים בכיתה ?

אני על כל פנים מאמינה בתרומה של הלמידה השיתופית ללומד באופן אישי ולכיתה כקבוצה לומדת.